قوانین و مقررات بوفالو هاست:

قوانین و مقررات سرویس دهی :

شما با خرید سرویس ها و خدمات بوفالو هاست.با قوانین زیر موافقت میکنید:

این سایت تابع قوانین کشور ایران میباشد.و شما موافقت می کنید طبق قوانین کشور ؛سایت خود را راه اندازی،انتشار دهید.

ما بر اساس قوانین نسبت به دستورات مربوط عمل می نماییم .

شما باید قوانین مربوط به اینترنت را خوانده و توجه کنید.تا سایت خلاف قوانین کشور ایجاد نکنید.

ما وظیفه داریم طبق قوانین کشور عمل نماییم .و در صورت درخواست کمیته فیلترینگ محتوای شما و اطلاعات خواسته شده را ارسال کنیم.